Správy > Tréningy v budúcnosti

Informujeme vážených Rodičov, že pokračujúc v duchovnom dedičstve Imre Kukel, pomocou bývalých odchovancov šachového klubu by sme chceli aj naďalej zabezpečiť fungovanie Komárňanského šachového klubu:

Péter Bottyán, prvý odchovanec nášho otca, vedie tréningy začiatočníkov od 23. mája 2016, vždy v pondelok,
ďalej
Tamás Szegi bude od 24. mája 2016 (utorok, piatok) trénovať pokročilých a pokročilých II.,
pokiaľ Vy im prejavujete svoju dôveru a prijímate túto príležitosť, a takto nám pomôžete, aby doterajšia činnosť nášho otca aj naďalej mohla žiť vo Vašich deťoch.

Ďakujeme.

Imre Kukel ml.
Attila Kukel